Gunillas pratlåda

Du är välkommen att skriva frågor till min digitala brevlåda. Ibland väljer jag ett tema som anknyter till inkomna frågor, ibland väljer jag teman som jag själv upplevt ligger i tiden.

Detta är en ide´som fortfarande är på utvecklingsstadiet. Pratlådan kommer att aktualiseras under 2024.