Lär känna dig själv

Vem är du bakom alla de uppfattningar du fått om dig själv i din barndom och uppväxt? Följ med på en upptäcktsfärd där vi skalar av de lager som står i vägen för att du ska leva din fulla potential.

Kursinnehåll

Vi kommer att beröra olika livsåskådningar, tanke- och synsätt på livet och världen och dina möjligheter att lära känna dig själv.

  • Barndom och uppväxts påverkan
  • Återupprepningens gissel
  • Identifiera din ryggsäck
  • Begreppet frekvens och dess påverkan på livet
  • Hur väljer och påverkar jag min frekvens?
  • Verktyg att jobba med dina negativa uppfattningar
  • Inspiration till att se dig själv och livet med andra ögon

Kursen består av enskilda samtal och gruppövningar. Du kommer att få tillsänt dig några frågor som jag vill att du besvarar hemma och tar med dig till kursen. En av dessa är vilka negativa uppfattningar om dig själv som du bär med dig från din barndom och som du känner fortsätter att begränsa dig i ditt liv idag.

Kursen är fn på idestadiet och beräknas genomföras under våren 2024.