Världsbild

Min bild av världen ser nog inte ut som de flestas. Jag vill öppna upp för att tänka i nya banor kring hur livet ser ut, vad som påverkar det och vårt sätt att leva. 

Tänk om, i själva verket, allt i livet är energier? Själv är jag övertygad om att det är så. Jag tror på ett universum som består av energi och när man ser världen i frekvenser inser man att livet aldrig kommer att kunna förbli så som man sett det tidigare. 

Jag ser livet och vår del i det i ett större perspektiv, ett mycket större sammanhang där universum bara är en liten del. Min övertygelse säger att vi lever oändligt många liv och att varje liv är en möjlighet till vidare erfarenheter och slipning till att bli bättre, mer medvetna människor. Det ger mig en förklaring till varför livet ser ut som det gör.

Jag har en tro på något som är större än mig. Vi har en stark andlig koppling till detta och som hela tiden vägleder oss.