Samtal

Vad innebär det att vara klient hos mig?

När du kommer till mig ska du vara medveten om att jag arbetar med vår koppling till den andliga dimensionen. Vi sätter dig och ditt liv i ett större existentiellt sammanhang. Du behöver inte ha en andlig övertygelse, men det är viktigt att du har ett intresse och en öppenhet för andliga frågor. Jag ser oss människor som mer än vår kropp och att vi har en enorm inre visdomskälla att ös ur. I mitt arbete använder vi oss av denna inre kunskap till att utveckla dig och ta del av alla möjligheter som finns inom dig själv.

Vi fokuserar på det som är aktivt inom dig, dvs de känslominnen som kommer upp i samtalet. Vi kikar tillbaka på barndom och uppväxt och konstaterar vad du bär med dig för att se hur det påverkar dig idag. Sedan släpper vi taget om det. Vi arbetar med att höja din vibration och göra dig medveten om hur ditt tanke- och känsloklimat ser ut. Fokus lägger vi på att du ska må bättre och vilket liv du väljer att leva framöver.   

Om du är intresserad av samtal, slå en signal eller skicka ett mail så går vi vidare därifrån. Mejl gunilla@vågareflektera.nu eller Mobil 0708 242625. Mötet kan ske även digitalt t. ex. Skype. Jag tar 700 kr för en timmes samtal och 950 för 1 1/2 timme inkl. moms. Jag tar gärna Swish.